Close
Dataskydd

 

Vi använder dina data som du har angett till oss för att fullborda din beställning. För detta syfte delar vi dina data med andra företag, så som transportföretag, för att kunna leverera dina varor till dig. Dessa parter har endast tillåtelse att använda dina data för att fullborda din beställning och har inte rätt att använda dina data för andra ändamål. Ifall du uttryckligen har gett tillåtelse för ytterligare användning av dina data, överför vi data från våra kundlistor till valda partnerföretag för marknadsföring och marknadsförings undersöknings ändamål. Med detta samtycke, rekommenderar vi också produkter som kan vara av ditt personliga intresse och ger erbjudanden för kampanjer och/eller använder din mailadress för marknadsförings syften. Du kan när som helst motsätta dig att dina data används för marknadsföringssyfte eller upphäva ditt samtycke. Från och med att du upphäver ditt samtycke kommer vi inte längre att skicka kataloger eller kampanjer till dig. Vi vill att du ska känna dig säker då du handlar i Keller Sports nätbutik. Därför har vi gjort alla insatser för att skydda dina data från obehörig tillgång från tredje parters. Informationen och ditt förtroende som du ger oss förbinder oss att ge dig den högsta möjliga graden av säkerhet. Keller Sports näthandel lagrar dina data som du överlämnat endast för ändamålet att behandla och genomföra din beställning. Dina data kommer inte att delas med tredje parter med undantag från våra samarbetspartners som fullbordar funktion för din order på uppdrag av oss.

2 viktiga notiser

  • Då du överför dina data över internet använder vi oss av säkerhetsservern SSL teknologi (Secure Socket Layer) med 128-bit kryptering som skyddar din information. Följaktligen är dina data överförd med säkerhet och oåtkomligt för obehöriga personer.

  • Ifall din bankinformation missbrukas av obehöriga personer ersätter de flesta banker alla kostnader. Ifall du har kommit överens med din bank om att du själv bidrar med max 50 EUR, kommer Keller Sports att betala denna summa för din räkning. Vänligen informera omedelbart din bank och kontakta oss vid missbruk av dina personliga data [email protected]


Sekretess
Vi uppskattar ditt intresse för vår webbsida. Att skydda din personliga integritet är därför extremt viktigt för oss. I de följande paragraferna kommer vi att ge dig detaljerad information om hur vi använder dina data.

Data lagring och användning:
Du kan i princip besöka vår webbsida utan att dela med dig personlig information om dig själv. Om du registrerar dig som medlem, beställer produkter eller vill använda vissa delar av vår sida, samlas automatiskt dina personliga data. För detaljerad information om hur data lagras och används av oss vänligen se respektive sidor.

Användning och avslöjande av din information
Data kommer enbart att lagras ifall du frivilligt anger information till oss vid öppnandet av ett kundkonto eller vid prenumeration på vårt nyhetsbrev. Ifall du inte uppenbart har gett ditt samtycke för annan typ av användning kommer vi endast att använda informationen för att genomföra din beställning. Så snart som kontraktet har fullbordats och hela inköpspriset är betalt kommer din information att inaktiveras för fortsatt användning. Dina personliga data kommer även att raderas efter att reglerings periorden upphört som grundar sig på skatte- och kommersiella regleringar. Dock gäller detta inte ifall du explicit uttryckt din tillåtelse att använda dina data för marknadsföring. Då du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer din maildress och ditt namn att användas för vårt eget marknadsföringssyfte tills du väljer att avsluta din prenumeration, förutsatt att du gett oss ditt godkännande

Lagring, behandling och användning av dina personliga data
Det är möjligt att du använder vår webbsida utan att ange personlig information. Vi kommer endast att insamla sådan information som inte är direkt relaterad till dig som privatperson så som namnet på ditt internet leverantör, webbsidan från vilken du fick tillträde till vår webbsida eller namnet på den begärda filen. Denna information kommer att analyseras enbart för att förbättra vårt urval av produkter och kan inte relateras direkt till dig som person.

Avslöjandet av personlig data och kredituppgifter
Dina data kommer att föras vidare till den leverantör som är ansvarig för att leverera dina produkter, men endast till den grad som är nödvändig för att kunna fullborda leveransen. För att kunna fullborda betalningstransaktionen kommer vi att dela dina betalningsuppgifter med den bank som är vald för att utföra betalningen. Dessa parter har endast tillåtelse att använda dina data för att fullborda din beställning och har inte rätt att använda dina data för andra ändamål. Vi avslöjar inte dina data till tredje parters.

Användning av cookies
Vi använder oss av cookies för att spara ditt användarnamn och ditt lösenord efter att du använt din webbläsare för att tillåta vårt system att känna igen din information då du besöker vår webbsida följande gång. Dessa cookies tillåter vårt system att välkomna dig med ditt personliga användarnamn och göra det enklare för dig genom att inte behöva ange ditt lösenord följande gång du gör en beställning. Du kan när som helst upphäva denna tillåtelse för framtida effekt genom att ändra dina inställningar för din webbläsare så att den i fortsättningen inte tillåter cookies.

Användning av cookies
På olika sidor använder vi cookies för att göra vår webbsida mer attraktiv för våra besökare och för att möjliggöra användandet av specifika funktioner. Dessa cookies är små textfiler som vår webbsida överför till din dators hårdskiva. Syftet med dessa är att tillåta dig att utnyttja specifika funktioner, så som att t.ex. lagra varor i vår shoppingkorg. De flesta cookies som vi använder kommer att raderas från din hårdskiva då du stänger din webbläsare (så kallade session cookies). Andra typer av cookies kommer att stanna på din dator för att tillåta vår webbsida att känna igen din dator då du följande gång besöker vår webbsida (så kallade permanenta cookies). Dessa cookies tillåter vårt system att välkomna dig med ditt personliga användarnamn och kommer att spara ditt lösenord så att du inte måste ange det igen. De bidrar också till att du inte måste fylla i information igen då du gör framtida beställningar. Våra partner företag har inte tillåtelse att samla, behandla och använda dina personliga data via vår webbsida genom att ställa in cookies.

Du kan anpassa dina inställningar för din webbläsare så att du antingen får en notis då du mottar en ny cookie eller så att du alltid väljer ifall du accepterar en cookie varje gång du mottar en ny. Du kan också inaktivera alla cookies du får. Ifall du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna utnyttja alla våra funktioner i vår nätbutik fullständigt. Följande paragraf ger dig instruktioner om hur du anpassar inställningarna för populära webbläsare:

Internet Explorer 6.x: Extra | Internet Alternativ | Sekretess | Avancerat | Åsidosätt automatisk Cookie handling | välj sedan 'Prompt' på båda sidorna| OK | OK. Ifall du nu besöker en sida som använder cookies kommer en varning att bli synlig. Egenskaperna så som innehållet av cookien kommer att synas efter att du valt 'Detaljer'.

Mozilla 1.4 and högre: Redigera | Preferenser | Sekretess & Säkerhet | Cookies | Cookie Livstid Policy 'Fråga för varje cookie' | OK. Ifall du nu besöker en sida som använder cookies kommer en varning att bli synlig. Egenskaperna så som innehållet av cookien kommer att synas efter att du valt 'Detaljer'.

Firefox 1.x: Verktyg | Alternativ | Sekretess | Cookies 'Acceptera cookies från sidor och fortsätt tills: ‘Fråga mej varje gång' | OK. Ifall du nu besöker en sida som använder cookies kommer en varning att bli synlig. Egenskaperna så som innehållet av cookien kommer att synas efter att du valt 'Detaljer'.

Opera 8: Verktyg | Avancerat | Cookies | välj sedan alternativet 'Låt mig bestämma varje gång jag mottar en från både normala och tredje part-cookies. | OK. Ifall du nu besöker en sida som använder cookies kommer en varning att bli synlig. Ett nytt fönster kommer att öppnas och visa innehållet och informationen om cookien.

Datasäkerhet
Dina personliga data är krypterad vilket innebär användningen av en säkerhetsserver som använder SSL (Secure Socket Layer) 128-bit krypterad mjukvara som överförs på internet. På detta sätt är dina data säkert överförd och kan inte bli sedd av obehöriga personer. På vår webbsida och i våra andra system använder vi oss av organisations säkerhets mätning för att skydda din information från att antingen tappas bort, bli förstörd, åtkomst, manipulerad eller utspridd av obehöriga personer. Ditt kundkonto kan endast kommas åt efter att du har angett ditt personliga lösenord. Kom alltid ihåg att hålla din inloggnings data konfidentiell och att stänga din webbläsare då du har avslutat kommunikationen med oss, speciellt ifall du använt dig av en allmän dator.

Avslöjandet av information
Enligt den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz), är du berättigad att motta kostnadsfri information om din lagrade data och i förekommande fall har du även rätt för justering, avskaffandet av användning och borttagandet av denna personliga information.

För detta syfte vänligen kontakta oss enligt följande:

Keller Sports GmbH
Verkställande direktör: Moritz Keller, Jakob Keller, Florian Otte och Marcus Trute
Balanstraße 73
81541 München
Tyskland

Telefon: +46 10 884 85 12
Fax: +49 (0)89 4161292-99
E-mail: [email protected]

Upphävandet av samtycke
Du har vid behov angett ditt explicita samtycke till följande paragrafer för beställningsprocessen. Vi vill understryka att du kan upphäva detta samtycke när som helst för framtid effekt.

Öppnandet av ett kundkonto
Jag samtycker att genom att öppna ett kundkonto kommer basinformation (namn, adress och e-mail, telefonnummer, och -vid separat godkännande- mina bankuppgifter, användings data så som användarnamn och lösenord att lagras i en kunddatabas. På detta sätt kommer jag att kunna logga in på webbsidan med mitt användarnamn och lösenord då jag gör framtida köp och jag kommer att kunna göra beställningar utan att behöva fylla i mina personliga data på nytt. Jag har möjlighet att upphäva detta samtycke när som helst med framtid effekt genom att avsluta mitt kundkonto för medlemmar.

Kontakt personer ansvariga för sekretess frågor
Ifall du har frågor angående lagringen, behandlingen och användningen av din personliga information eller ifall du vill begära en avslutning, justering, upphävning av användning, borttagande av dina data, eller ifall du vill upphäva ditt samtycke, vänligen kontakta oss enligt följande:

Keller Sports GmbH
Verkställande direktör: Moritz Keller, Jakob Keller, Florian Otte och Marcus Trute
Balanstraße 73
81541 Munich
Tyskland

Telefon: +46 10 884 85 12
Fax: +49 (0)89 4161292-99
E-mail: [email protected]

Sekretess

Rätten till invändning
Du kan såklart överklaga när som helst då dina data har använts för marknadsförings syfte. Du kan även upphäva din tillåtelse när som helst. Vi kommer i så fall inte längre att skicka kataloger eller marknadsföringsmail.

För detta syfte, vänligen kontakta oss enligt följande:

Keller Sports GmbH
Verkställande direktör: Moritz Keller, Jakob Keller, Florian Otte och Marcus Trute
Balanstraße 73
81541 Munich
Tyskland

Telefon: +46 10 884 85 12
Fax: +49 (0)89 4161292-99
E-mail: [email protected]