Återkalla beställning

Du kan i textform (t.ex. brev, fax, e-post) återkalla ditt kontrakt inom 14 dagar – ifall du vill lämna tillbaka dina varor- genom att returnera varorna tillbaka. Tidsfristen börjar då mottagaren har fått instruktioner om återkallelse i textformat men inte före mottagaren har mottagit sina varor (då kunden mottagit den sista varan ifall din beställning levereras i flera delar) och då vi fullgjort våra informationsskyldigheter enligt paragraf 246 § 2 i samband med § 1 stycket 1 och 2 lagförslaget och våra skyldigheter enligt § 312e stycke 1 mening 1 BGB i kombination med paragraf 246 § 3 BGB.

Specialnotiser
Enligt standardvillkor är specialbeställda varor (t.ex. sträng rackets med specialbeställda strängar) exkluderade från att returneras.

Rätten att återkalla finns inte för följande kontrakt:
Avtal om leverans av varor som inte blivit förmonterade och har producerats i enlighet med kundens önskemål eller konsumentens anvisningar eller har skräddarsytts för kundens personliga krav.

Observera att rätten att återkalla köpet löper ut tidigare med leverans av förslutna varor som av hälsoskäl och hygien inte är lämpliga att återlämnas när förpackningen har tagits bort efter leverans.

För att observera återkallningstiden räcker det för dig att skicka meddelandet om ångerrätten före tidsfristens utgång. För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss (Keller Sports GmbH, Balanstr 73/Hus 24, 81541 München Telefon: +46 10 884 85 12, Fax:. 089-416.129.299 E-post:. [email protected]) med hjälp av en unik deklaration (t.ex. e-post, brev eller fax) för att häva avtalet på ditt beslut. Du kan använda vårt formulär för detta ändamål. Om du använder denna möjlighet, kommer vi att förse dig med en omedelbar bekräftelse på mottagandet. Mottagaren bör sända sin retur genast då han eller hon mottagit den för att försäkra sig om att vi har mottagit returen inom 14 dagar:

För våra svenska kunder:

keller-sports.se Logistik avdelningen

c / o PVS Verlags-Service GmbH

Bosch Straße 2

68753 Waghaeusel

Vänligen observera att vår kundservice endast betjänar på engelska.

Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar. Notera att vi inte står för kostnaderna för returen från Sverige.

Du kan se hur blanketten för att återkalla en beställning ser ut nedan, eller så kan du ladda ner den direkt som PDF: Blankett: Återkalla beställning

Om du vill återkalla ditt kontrakt, vänligen fyll i formuläret och skicka tillbaka det till oss.

Mall: Återkalla beställning

Härmed återkallar jag mitt kontrakt av inköp av följande produkter:

Beställningsdatum:

Förnamn, efternamn:

Adress:

Datum, underskrift *:

* Endast nödvändigt på papper, per post

Please note: 
Conditions of redeeming vouchers: if an item is returned so that the overall order value consequently falls below the minimum order value required for the validity of the voucher, then the voucher code cannot be applied to the remaining items in the order.